+49 173 7616999 info@albema.eu
Selecteer een pagina

Welkom!

Welke services worden aangeboden door Albema?

Albema is opgericht door mij, Alfred Rensen, met als doel mensen, bedrijven en organisaties te ondersteunen. Dit geldt voor verduidelijken van persoonlijke en ondernemersdoelen, het organiseren van werk- en ontwikkelingsprocessen, het realiseren van specifieke doelen en het overwinnen van obstakels en conflicten onderweg. Albema biedt advies- en bemiddelingsdiensten in het kader van persoonlijke en organisatorische ontwikkeling. Mensen zijn altijd van het grootste belang. Tijdens het consultatieproces zullen potentiele bronnen worden aangegeven. Bovendien zullen specifieke leer- en veranderprocessen, die gericht zijn op het creëren en versterken van vaardigheden en competenties, worden geïnitieerd.

Welke methodes zullen worden gebruikt?

Afhankelijk van de resultaten van de eerste contactbijeenkomsten, zal de focus liggen op:

 • Opgeven van bezorgdheden en doelstellingen
 • Introductie van betrokken personen
 • Overeenstemming bereiken over de procedure van het advies- en/of opleidingsproces

Ik gebruik, onder andere, deze methoden en instrumenten:

 • Human Connector
 • HBDI® Analyse
 • Emotionscode
 • Encouraging-Training

 

Human Connector

Sinds meer dan 40 jaar grensoverschrijdend werkzaam geweest in de logistiek. Mijn werkervaringen in Nederland, Frankrijk en Duitsland vormen vandaag de basis voor mijn veelal internationale projecten. Sinds de oprichting van Albema breng ik doelgericht mensen samen en mede hierdoor ontstaan waardevolle synergieën. Deze werkzaamheden, het bruggen bouwen, ook in de Duitse,Nederlandse, Franse en Engelse taal, worden gewaardeerd dit blijkt uit de diverse EU-Projekten zoals o.a. tRHEINco of Strasus. Ik verheug me u te mogen helpen en samen met u deze bruggen in Europa en de wereld te bouwen ! Ook u kunt profiteren van 40 jaar Europese logistieke ervaring!

HBDI® ANALYSE - Potentieel analyse & persoonlijkheidsontwikkeling

Om het succes van een bedrijf en zijn werknemers op hetzelfde moment te maximaliseren, is het belangrijk om de sterke punten en mogelijkheden van werknemers te herkennen. Deze worden binnen het proces gepromoot. Als een instrument om dit te bereiken, wordt de HBDI® Denk Stijl Beoordeling gebruikt. Deze methode is gebaseerd op het Whole Brain® Denk-concept dat de stijlvoorkeuren van mensen bepaalt. Resultaten van een HBDI® denk stijl beoordeling
 • Fluctuaties minimaliseren, personeelsbehoud vergroten
 • Begrijpen en erkennen van manier van denken en houding
 • Realiseren van eigen mogelijkheden en denkstijlen
 • Succes van uzelf en het team vergroten
 • Barrières in denkstijlen overkomen in teamverband
 • Het verminderen van geschillen en het realiseren van synergetische effecten
Het Whole Brain® Denk Concept is een wereldwijd vastgesteld model voor de analyse van potentiëlen en de ontwikkeling van persoonlijkheden, teams en bedrijven. Voortbouwend op dit, kan de HBDI® denkstijl beoordeling redelijkerwijs worden gebruikt in elke bedrijfsdivisie, zowel voor individuen als voor teams. Zelfs buiten de zakelijke context kan de HBDI® Denk Stijl Analyse met succes worden toegepast voor individuen. Dit is inclusief…
 • Het bepalen van je eigen krachten
 • Het ontwikkelen van je eigen persoonlijkheid
 • Je eigen doelen vinden in het leven
 • om de stijl en strategie van het leren
… te verbeteren.

Emotionscode - Het vinden en oplossen van emotionele bagage

Tijdens moeilijke en uitdagende situaties in het leven onderdrukken veel mensen hun gevoelens en emoties in plaats van ze te omarmen en er doorheen te werken, zodat ze daarna kunnen doorgaan. Situaties zoals deze kunnen zijn:
 • Relatieproblemen
 • Verlies van een geliefd persoon, door scheiding, echtscheiding of de dood
 • Financiële problemen
 • Lichamelijke, verbale of mentale trauma’s
 • Een verwaarloosd, verlaten of afgewezen gevoel
Hoewel deze strategie van onderdrukking op korte termijn nuttig kan zijn om het dagelijks leven aan te kunnen, leidt het op de lange termijn tot een opeenstapeling van emotionele bagage. Dit veroorzaakt een steeds groter wordende emotionele onbalans.
 • Ongemak
 • Overweldigende emotionele uitbarstingen of overdreven reacties
 • Emotionele instabiliteit
 • Vastzitten in het door de eeuwen heen verworven reactiepatroon
 • Zwak immuunsysteem
 • Uitputting
 • Intense pijn
 • Verscheidene ziektes
De emotie code omvat methoden en therapeutische benaderingen om emotionele blokkades te vinden en op te lossen. Als gevolg hiervan wordt het emotionele evenwicht hersteld.

Encouraging Training - Moed doet goed!

Voor veel mensen zijn vertrouwen, veiligheid en tevredenheid belangrijke succesfactoren, zowel in het privé- als in het professionele leven. Deze factoren zijn niet vanzelfsprekend. Vooral in kritieke tijden of situaties worden ze snel vergeten. Encouraging training is gericht op het identificeren en stimuleren van persoonlijke sterke punten en kwaliteiten, met als doel de manier waarop je jezelf behandelt en met anderen omgaat op een vriendelijke, respectvolle en optimistische manier te verbeteren. Een beslissende verandering van perspectieven wordt gerealiseerd door te focussen op sterke punten in plaats van op gebreken in jezelf en andere mensen. Een individuele encouraging training kan nuttig zijn bij verschillende omstandigheden:
 • Je voelt je ongelukkig of overbelast in je werk
 • Je ondervindt problemen in je relatie of in je gezin
 • Je bent niet tevreden met jezelf
 • je bent je eigen doelstellingen en waarden uit het oog verloren
Encouraging training kan niet alleen nuttig zijn als een acute interventie, maar ook als een voorzorgsmaatregel. Afhankelijk van de individuele problemen waarop de training gebaseerd is, kunnen verschillende doelstellingen worden nagestreefd:
 • Een manier vinden om met jezelf en met anderen om te gaan
 • Realisatie van je eigen sterke punten en ze met vertrouwen gebruiken
 • Beter worden in het omgaan met en oplossen van conflicten met partners, kinderen, vrienden en collega’s
 • Het stellen en bereiken van persoonlijke ontwikkelingsdoelen

Over mij - Alfred Rensen

Op basis van de ervaringen van een veelzijdig leven en 35 jaar professionele praktijkervaring in verschillende landen als logistiek medewerker, ondernemer en verbinder, zie ik mezelf als een partner en adviseur die de ontwikkeling en veranderingsprocessen initieert, modereert en ondersteunt. Ik leg veel nadruk op een mens- en potentieel gerichte benadering. Ik benader mijn klanten altijd als gelijken en respecteer hun persoonlijke opvatting en mening evenals hun eigen wijsheid. Nabijheid van de natuur, humor, directheid en helderheid zijn belangrijk voor mij. Enkele van mijn principes:
 • Alleen jij kunt je leven veranderen.
 • Zonder implementatie is erkenning waardeloos.
 • Als je iets wilt veranderen, zul je manieren vinden om het te doen. Als je dit niet wilt, zul je redenen vinden om het niet te doen.
 • Fantasie is belangrijker dan kennis. Kennis is beperkt.

Mijn waarden:

 • Eerlijkheid
 • Transparantie
 • Mensen waarderen

Kijken naar het verleden betekent verdubbelde moeilijkheden; kijken naar de toekomst betekent verdubbelde kansen.

Alfred Rensen

Referenties

Meningen van klanten over de HBDI Analyse

Ik ben erg dankbaar voor alle vruchtbare en verrijkende gesprekken, suggesties en benaderingen. Ik hoop echt dat we contact blijven houden en dat er zowel een een-op-een gesprek zal zijn als een gelegenheid om de onderwerpen: communicatie, informatie, mogelijkheden en bedrijfsontwikkeling met je aan te pakken.

Alexander T. Boehm
Uitvoerend & algemeen management

Ik was ook blij met onze gesprekken. Het was een hoogtepunt van de afgelopen week, omdat je altijd positief en optimistisch bent, maar het ontbreekt je niet aan een bepaald niveau van consequenties. Zoals gezegd, zou het geweldig zijn als we deze nieuwe stijl met jouw hulp zouden kunnen opnemen.

Maik Waßmann-Große
Logistiek & Key Account management

Hallo Alfred, ich bin vor einer Stunde gut und heile wieder daheim angekommen! Es war ein sehr intensives, aber hilfreiches Wochenende für mich! Danke für deine Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe!

Martin Unrein

“Blijven of gaan? Wat te doen?” Zoveel vragen, zoveel gevoelens. Ze dreigden me uit elkaar te scheuren. Het voelde zo goed om erover te praten en de juiste vragen te stellen. Allesomvattend, vanuit verschillende invalshoeken. In de tijd van mijn scheiding was Alfred er ook voor mij, gaf me raad, matigend, eerlijk en bekwaam. Niet alleen daarom waardeer ik Alfred en ben ik zeer dankbaar. Omdat het goed is, zoals het nu is. Goed voor alle betrokkenen, dat is mijn overtuiging.

Martin Kemper

Er is een heel belangrijk punt voor mij. Daarom schrijf ik je opnieuw: ik geloof dat wat je doet voor het bedrijf Obermann goed is. Sinds je hier bent, zie ik dat er iets gebeurt … en naar mijn mening is het in de goede richting aan het veranderen. Je bent een geweldig persoon!

M. Klas
Hoofd personeelszaken

Meningen van klanten over de Human Connector diensten

Al vroeg bleek dat de heer Rensen goed verbonden is in politiek, economie en maatschappij en weet hoe hij mensen uit verschillende gebieden bij elkaar moet brengen. Zijn uitzonderlijk veelzijdige cv, inclusief de meest uiteenlopende industriesectoren, helpt hem om posities vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Dit verrijkt een gesprek aanzienlijk. Prof. Dr. Stephan Convent
Dean of studies Business Economics & Security Management
CEO

Via een project geïnitieerd door de provincie Gelderland ben ik in contact met Albema gekomen. Hun visie op de logistieke sector sprak mij erg aan en dit leidde tot een hernieuwde samenwerking binnen een ander logistiek project. Binnen dit project was steun van zowei de Nederlandse als de Duitse (regionale) overheid nodig. Albema heeft met hun uitgebreide netwerk (vaardigheden) in een kort tijdsbestek vele politieke deuren voor ons geopend. Hun jarenlange (logistieke) ervaring en overtuigingskracht heeft het project zelfs onder de aandacht van de hoogste regionale en landelijke ministeries in Duitsland gebracht. Albema is dan ook zeer goed in het leggen van interpersoonlijke connecties en het bijeenbrengen van mensen.

Fedor Engbers
Intersnack Nederland B.V.

De samenwerking met Alfred Rensen gaf een nieuwe impuls aan een project waar op dat moment mee geworsteld werd. Zijn professionele netwerk en zijn motiverende argumentatie waren een belangrijke factor voor het succes van het project.

Thomas Guesnet
Projectmanager bij Entwicklungszentrum für
Schiffstechnik & Transportsysteme e.V. (DST)

HBCB was de afgelopen drie jaar betrokken bij de uitvoering van het Euregio-project tRHEINco.

Het doel van tRHEINco was om een ​​modal shift te realiseren van transport over de weg naar water voor continentale lading. Vervoer over water heeft al een sterke marktpositie voor maritieme vracht opgebouwd, maar het vervoer van continentale vracht gebeurt bijna volledig via de weg.

Transport via water is milieuvriendelijker dan transport via wegen, dus er kan in dit opzicht veel worden gewonnen door een modale verschuiving van weg naar water.

HBCB was belast met het werk om de mogelijkheden voor deze modal shift te detecteren en een pilot te organiseren om aan te tonen dat vervoer van continentale vracht via water haalbaar is. De aspecten vereisen een grondig inzicht in de markt van continentale vracht en de benodigde transporten.

HBCB heeft contact opgenomen met de heer Alfred Rensen van Albema om dit te doen. Albema heeft een commissie aanvaard om tRHEINco hierbij te helpen. Het bleek dat de heer Alfred Rensen een jarenlange knowhow en ervaring heeft in verladers en transport van continentale vracht in heel Europa. Hij heeft een uitgebreid netwerk daarin en dit resulteerde in de feiten dat hij niet alleen een relevant bedrijf (Aviko te Steenderen) vond om mee te werken, maar het ook mogelijk maakte dat een pilot daadwerkelijk werd georganiseerd om aan te tonen dat dit transport over water mogelijk is.

Zonder de hulp van de heer Alfred Rensen en zijn handen op knowhow van verladers, vervoer van continentale vracht en mogelijkheden voor modal shift zou het zeer moeilijk zijn geweest om hierin te slagen.

Henk Blaauw MSc.
HBCB